Våghöjden Haparanda - Bjuröklubb

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: NO 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: N-NO 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N-NO 4 till 8 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: N-NV 2 till 6 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: N-NO 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: N-NO 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: N-NV 2 till 6 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: N 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: N 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N-NO 4 till 8 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: N 4 till 8 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: N-NO 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: N 7 till 11 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: N-NV 4 till 8 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: NO 5 till 9 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 3 till 7 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 7 till 11 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: NO 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: NO 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: O 5 till 9 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 5 till 9 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: O 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: O 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: O 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: O 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: O 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: O-NO 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 7 till 11 m/s. God sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 7 till 11 m/s. God sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: O-NO 9 till 13 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 7 till 11 m/s. God sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: O-NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 9 till 13 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 8 till 12 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Lördag natt: O-NO 8 till 12 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O-NO 5 till 9 m/s. God sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 5 till 9 m/s. God sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 3 till 7 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 2 till 6 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 2 till 6 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 2 till 6 m/s. God sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-NO 3 till 6 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 2 till 6 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 2 till 6 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: NO 3 till 6 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Lör-sön 2022-12-03..04
Ett högtryck täcker Skandinavien. Det blir uppehållsväder i större delen av landet. Längs ostkusten kan det förekomma enstaka snöbyar, i söder med regninslag.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
måndag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 15:00 Varmast kl. 3:00 PM

Varmast kl. <strong>15:00</strong>

Kallast kl. 15:00 Kallast kl. 3:00 PM

Kallast kl. <strong>15:00</strong>

Blåsigast kl. 15:00 Blåsigast kl. 3:00 PM