Vind Haparanda - Bjuröklubb

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Lördag kväll: N 5 till 9 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 6 till 10 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Lördag kväll: NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: NO 9 till 13 m/s. God sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Lördag kväll: NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 8 till 12 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: NO 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Lördag kväll: N-NO 5 till 9 m/s. God sikt.
Lördag natt: NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: NO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O 9 till 13 m/s. Regn. God till måttlig sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: N-NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Lördag natt: O-NO 7 till 11 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: N-NO 7 till 11 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Lördag natt: NO 9 till 13 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Söndag förmiddag: O-SO 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: N-NO 9 till 13 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: NO 9 till 13 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Söndag förmiddag: V 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Lördag kväll: NO 12 till 16 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: NO 9 till 13 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: V 8 till 12 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Lördag kväll: N-NO 12 till 16 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: N-NV 10 till 14 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: V 7 till 11 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Lördag kväll: V-NV 11 till 15 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: V 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: V-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Lördag kväll: NO 12 till 16 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Lördag natt: V-NV 13 till 17 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: V 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Lördag kväll: O-NO 12 till 16 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Lördag natt: SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: V 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: V 7 till 11 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: SV 6 till 10 m/s. God sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: V 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: SV 6 till 10 m/s. God sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: V-SV 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: SV 5 till 9 m/s. God sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Lördag kväll: S-SV 2 till 6 m/s. Regn. Mest god sikt.
Lördag natt: SV 4 till 8 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Lördag kväll: SO 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.
Lördag natt: SV 4 till 8 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: SV 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 6 till 10 m/s. God sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Lördag kväll: O-SO 3 till 7 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: O-NO 4 till 8 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: S-SV 5 till 9 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 5 till 9 m/s. God sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Lördag kväll: SO 4 till 8 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: NO 6 till 10 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: O-NO 6 till 10 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: S-SV 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O-NO 2 till 6 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag natt: N-NO 3 till 7 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: NO 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: V-SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O-NO 4 till 8 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: N 5 till 9 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: V 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: V-SV 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: NO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag natt: N 4 till 8 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: N 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: V-SV 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: NO 4 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag natt: N 3 till 7 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: N-NV 4 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: V-SV 5 till 8 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Sön-mån morgon 2024-07-14..15
Ett lågtryck över Östersjön drar in över Svealand. Svealand och södra Norrland får regnigt väder, och skurar förekommer i Götaland. Vinden är mest måttlig. I norra Norrland fortsätter soligt uppehållsväder och svaga vindar.

I kväll upphör regnet i östra Svealand.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
tisdag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 02:20 Varmast kl. 2:20 AM

Varmast kl. <strong>02:20</strong>

Kallast kl. 02:00 Kallast kl. 2:00 AM

Kallast kl. <strong>02:20</strong>

Blåsigast kl. 02:00 Blåsigast kl. 2:00 AM