Vind Haparanda - Bjuröklubb

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Tisdag kväll: S 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Tisdag natt: S-SV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Onsdag förmiddag: O-SO 1 till 5 m/s. Dimma.
Onsdag eftermiddag: O-NO 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Tisdag kväll: S-SO 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Tisdag natt: NO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Onsdag förmiddag: O-NO 5 till 9 m/s. Dis eller dimma.
Onsdag eftermiddag: NO 8 till 12 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Tisdag kväll: O-SO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Tisdag natt: O-NO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Onsdag förmiddag: NO 7 till 11 m/s. Dis eller dimma.
Onsdag eftermiddag: O-NO 11 till 15 m/s. Regn, risk för åska. Mest måttlig sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Tisdag kväll: O-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Tisdag natt: O 3 till 7 m/s. God sikt.
Onsdag förmiddag: O-NO 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: SO 8 till 12 m/s. Regn, risk för åska. Mest måttlig sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: SO 4 till 8 m/s. God sikt.
Tisdag natt: O-NO 4 till 8 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag förmiddag: O 8 till 12 m/s. Regn, risk för åska. Mest måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: S 9 till 13 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O 2 till 5 m/s. God sikt.
Tisdag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag förmiddag: SO 9 till 13 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: S-SV 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O 2 till 6 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Tisdag natt: O 7 till 11 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: S 7 till 11 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O-NO 5 till 9 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Tisdag natt: O 7 till 11 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: SV 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O-NO 5 till 9 m/s. Regn, risk för åska. Mest måttlig sikt.
Tisdag natt: O-SO 5 till 9 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag eftermiddag: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O 5 till 9 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Tisdag natt: SV 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag förmiddag: SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O-NO 4 till 8 m/s. Regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: SO 4 till 8 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: SV 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Tisdag kväll: O-NO 5 till 9 m/s. God sikt.
Tisdag natt: SO 5 till 9 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: SV 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 8 till 12 m/s. God sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: O-SO 4 till 8 m/s. Regnskurar, risk för åska. Mest god sikt.
Tisdag natt: V-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 7 till 11 m/s. God sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: SO 4 till 8 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Tisdag natt: V-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: V-SV 3 till 7 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Tisdag natt: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 6 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: N-NO 1 till 5 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Tisdag natt: V 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Tisdag kväll: NO 2 till 6 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Tisdag natt: V-NV 5 till 9 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag eftermiddag: V-SV 5 till 9 m/s. God sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Tisdag kväll: N-NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: N 2 till 6 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: V 5 till 9 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: V 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Tisdag kväll: N-NO 3 till 7 m/s. God sikt.
Tisdag natt: N-NO 4 till 8 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: N-NV 2 till 6 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: V 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: O-NO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: O-NO 4 till 8 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: N-NO 4 till 8 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: V 8 till 12 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: O-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: O-NO 3 till 7 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: V-SV 4 till 8 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: V-SV 7 till 11 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: NO 3 till 7 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: O 4 till 8 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 4 till 8 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Tisdag kväll: SO 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Tisdag natt: NO 3 till 6 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Onsdag förmiddag: N-NO 1 till 5 m/s. Regn, risk för åska. God till måttlig sikt.
Onsdag eftermiddag: SV 4 till 7 m/s. Regnskurar, risk för åska. God till måttlig sikt.

Tis-ons 2024-07-16..17
Ett lågtryck närmar sig från sydväst, och ett regnområde drar in över Götaland. I kväll fortsätter regnområdet upp mot Svealand, och molnigheten ökar. På natten bildas lokal dis eller dimma.

Under morgondagen rör sig regnområdet norrut över Svealand och södra Norrland. Lokalt kan det också åska. I norra Norrland blir det ganska soligt, men enstaka skurar är möjliga.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
torsdag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 15:00 Varmast kl. 3:00 PM

Varmast kl. <strong>15:00</strong>

Kallast kl. 15:00 Kallast kl. 3:00 PM

Kallast kl. <strong>15:00</strong>

Blåsigast kl. 15:00 Blåsigast kl. 3:00 PM