Vind Haparanda - Bjuröklubb

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: SO 4 till 8 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 4 till 8 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SO 1 till 5 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: S 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SV 4 till 8 m/s. God sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: SO 4 till 8 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: SO 2 till 6 m/s. God sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S-SO 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O 3 till 7 m/s. God sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SV 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O-SO 3 till 7 m/s. God sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: NO 1 till 5 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S 4 till 8 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SO 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: NO 2 till 6 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 2 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O-NO 3 till 7 m/s. God sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O-NO 3 till 7 m/s. God sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Onsdag kväll: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 6 till 10 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O-NO 3 till 7 m/s. God sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: S 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: NO 5 till 9 m/s. God sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: S-SV 4 till 8 m/s. God sikt.
Onsdag natt: O-NO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-NO 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: NO 2 till 6 m/s. God sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Onsdag kväll: O-SO 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Onsdag kväll: O-SO 6 till 10 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: SO 3 till 7 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: O 2 till 6 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Onsdag kväll: SO 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag natt: S-SO 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: S-SO 2 till 6 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: O-SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Onsdag kväll: SO 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag natt: S-SO 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: S-SO 3 till 7 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SO 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Onsdag kväll: S-SO 8 till 12 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag natt: S-SO 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: S-SO 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SO 3 till 7 m/s. Regn. Mest god sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Onsdag kväll: S-SO 7 till 11 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag natt: S-SO 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: SO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SO 3 till 7 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Onsdag kväll: O-SO 8 till 12 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag natt: SO 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: SO 4 till 8 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: O 4 till 8 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SO 4 till 8 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 3 till 7 m/s. Regnskurar. God sikt.
Torsdag eftermiddag: SO 4 till 8 m/s. Regnskurar, risk för åska. Mest god sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: O 2 till 6 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SO 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: O-SO 2 till 6 m/s. Regnskurar. God sikt.
Torsdag eftermiddag: S-SO 2 till 6 m/s. Regnskurar, risk för åska. God sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: SV 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: SO 1 till 5 m/s. God sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Onsdag kväll: NO 1 till 5 m/s. God sikt.
Onsdag natt: O-SO 3 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: SO 1 till 5 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: O-SO 2 till 5 m/s. God sikt.

Ons-tor 2024-05-29..30
Ett lågtryck har sitt centrum i sydvästra Skandinavien, och tillhörande regnområde drar in över västra Götaland under kvällen.
En annan front med åskskurar som sträcker sig från östra Svealand till södra Norrland rör sig norrut. I samband med åskskurarna kan det komma stora mängder regn.
Några eftermiddagsskurar med åska kan komma även i norra Norrland.
I övrigt blir det soligt och uppehåll.
Under kommande natten väntas det mest klart och uppehåll. I västra Götaland väntas regn.
I morgon får västra Götaland regn eller åskskurar, i övriga landet blir det mest soligt.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
fredag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 10:00 Varmast kl. 10:00 AM

Varmast kl. <strong>10:00</strong>

Kallast kl. 10:00 Kallast kl. 10:00 AM

Kallast kl. <strong>10:00</strong>

Blåsigast kl. 10:00 Blåsigast kl. 10:00 AM