Vind Hjälmaren

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S 7 till 11 m/s. God sikt.
Lördag natt: S-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: S-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: S 7 till 11 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S 5 till 9 m/s. God sikt.
Lördag natt: S 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: S 7 till 11 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: S 7 till 11 m/s. God sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S 5 till 9 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag natt: S 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: S 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: S 7 till 11 m/s. God sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Lördag natt: S 2 till 6 m/s. God sikt.
Söndag förmiddag: S 3 till 7 m/s. God sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 2%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O-SO 2 till 6 m/s. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: O 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: O-SO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. God till måttlig sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 2%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O 3 till 7 m/s. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: O-NO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: O 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: O-SO 3 till 7 m/s. God till måttlig sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 2%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O-NO 2 till 6 m/s. Mest måttlig sikt.
Lördag natt: NO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: O-NO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: O-SO 2 till 6 m/s. God till måttlig sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: NO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: N-NO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: N-NO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: O-NO 3 till 7 m/s. God till måttlig sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: N-NV 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: N-NV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: N 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: N-NV 3 till 7 m/s. God till måttlig sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: N-NV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: N-NV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: N-NO 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: NO 3 till 7 m/s. God till måttlig sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: N 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag natt: N-NO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Lördag kväll: O-NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag natt: NO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag förmiddag: N-NO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag eftermiddag: O 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: O-SO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: O-SO 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: S 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: S 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: S 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S-SV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: S-SV 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: S 4 till 8 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 50%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: S 4 till 8 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: S-SV 5 till 9 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: S 6 till 10 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: S-SO 6 till 10 m/s. God till måttlig sikt.
Lördag natt: S 6 till 10 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: S-SO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: S-SO 7 till 11 m/s. God till måttlig sikt.
Lördag natt: S-SO 7 till 11 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: S-SO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Lördag kväll: S 7 till 11 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag natt: S-SO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Söndag förmiddag: S-SO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Söndag eftermiddag: S-SO 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: SO 5 till 9 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: SO 5 till 9 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: SO 6 till 10 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 7 till 11 m/s. Mest god sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: SO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: SO 2 till 6 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: SO 3 till 7 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. Mest god sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: NO 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: N-NO 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: N-NO 0 till 4 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 0 till 4 m/s. Mest god sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Lördag kväll: O-SO 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Lördag natt: O-SO 1 till 4 m/s. Dis eller dimma.
Söndag förmiddag: O-SO 1 till 5 m/s. Dis eller dimma.
Söndag eftermiddag: SO 2 till 6 m/s. Mest god sikt.

Lör-sön 2022-11-26..27
En sydlig luftström råder i landet. Det blir mest mulet, i Götaland kan molntäcket spricka upp. Lätt regn kan förekomma lokalt i söder och i södra Norrlands kustland, i norr väntas lokalt lätt snöfall.
På söndag undergår vädret inga större förändringar. I landets södra och mellersta del spricker molntäcket lokalt upp. Mest uppehåll är att vänta.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
måndag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 13:00 Varmast kl. 1:00 PM

Varmast kl. <strong>13:00</strong>

Kallast kl. 14:00 Kallast kl. 2:00 PM

Kallast kl. <strong>13:00</strong>

Blåsigast kl. 14:00 Blåsigast kl. 2:00 PM