Vind Kuggören - Örskär

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: S 5 till 9 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Fredag natt: S-SV 4 till 8 m/s. God sikt.
Lördag förmiddag: S 5 till 9 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S 6 till 10 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Fredag natt: S 5 till 9 m/s. God sikt.
Lördag förmiddag: S 6 till 10 m/s. God sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: S-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: S-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: S-SO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 6 till 10 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O 5 till 9 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O 5 till 9 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 4 till 8 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O-NO 4 till 8 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 1 till 5 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: N-NO 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: NV 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O-NO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: O-NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: N-NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: N-NV 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O 4 till 8 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: O-SO 2 till 5 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: N-NV 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 5%
Risk för medelvind över 14 m/s: 0%

Fredag kväll: O-SO 4 till 8 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Fredag natt: SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Lördag förmiddag: SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: O-SO 1 till 5 m/s. God sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Fredag kväll: O 3 till 7 m/s. God sikt.
Fredag natt: O-NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: NO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: NO 1 till 5 m/s. God sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Fredag kväll: O-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Fredag natt: SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: O 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SV 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Fredag kväll: SO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 3 till 7 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: S-SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SV 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Fredag kväll: SO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: S-SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S 3 till 7 m/s. God sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Fredag kväll: SO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: S-SO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S 6 till 10 m/s. God sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Fredag kväll: SO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: S-SO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 7 till 11 m/s. God sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Fredag kväll: O-SO 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: SO 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: SO 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: S-SO 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: SO 6 till 10 m/s. God sikt.
Fredag natt: SO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: O-SO 4 till 8 m/s. God sikt.
Lördag eftermiddag: SO 3 till 7 m/s. God sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: O-SO 2 till 6 m/s. God sikt.
Fredag natt: O-SO 2 till 6 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: O 1 till 5 m/s. God sikt.
Lördag eftermiddag: O-SO 1 till 5 m/s. God sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: O-NO 2 till 5 m/s. God sikt.
Fredag natt: NO 2 till 5 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag förmiddag: NO 2 till 5 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: NO 1 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 20%
Risk för medelvind över 14 m/s: 2%

Fredag kväll: O 2 till 5 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag natt: O-NO 2 till 5 m/s. God sikt.
Lördag förmiddag: NO 2 till 5 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Lördag eftermiddag: N-NO 1 till 4 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Lör-sön morgon 2022-11-26..27
En sydlig luftström dominerar väderläget i landet. Det blir mest mulet, i Götaland kan det spricka upp. Lätt regn kan förekomma lokalt i söder och i södra Norrlands kustland, i norr väntas lokalt lätt snöfall.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
måndag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 13:00 Varmast kl. 1:00 PM

Varmast kl. <strong>13:00</strong>

Kallast kl. 13:00 Kallast kl. 1:00 PM

Kallast kl. <strong>13:00</strong>

Blåsigast kl. 13:00 Blåsigast kl. 1:00 PM