Vind Kuggören - Örskär

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: V-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag natt: V 7 till 11 m/s. Snöfall. God till måttlig sikt.
Fredag förmiddag: V 7 till 11 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Fredag eftermiddag: V 5 till 9 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: V-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag natt: V 5 till 9 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: V-NV 3 till 7 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: V-SV 3 till 7 m/s. God sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: S-SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Torsdag natt: V 4 till 8 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: NV 3 till 7 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: V-NV 2 till 6 m/s. God sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: S-SO 5 till 9 m/s. God sikt.
Torsdag natt: S-SV 2 till 6 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: N-NO 3 till 7 m/s. God sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O-NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 6 till 10 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: NO 6 till 10 m/s. God sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 4 till 8 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O-NO 5 till 9 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: NO 8 till 12 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O-NO 7 till 11 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 9 till 13 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: NO 10 till 14 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 8 till 12 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O 8 till 12 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 10 till 14 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 10 till 14 m/s. Byar av snöblandat regn. God till måttlig sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 8 till 12 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Torsdag natt: O-NO 8 till 12 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Fredag förmiddag: NO 9 till 13 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 10 till 14 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest måttlig sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 8 till 12 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Torsdag natt: SO 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: N 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: N-NO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Torsdag kväll: O 7 till 11 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Torsdag natt: O 7 till 11 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: NO 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Fredag eftermiddag: NO 9 till 13 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 70%
Risk för medelvind över 14 m/s: 20%

Torsdag kväll: O 5 till 9 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Torsdag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Fredag eftermiddag: NO 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: O-SO 6 till 10 m/s. Regn. Mest god sikt.
Torsdag natt: V-SV 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: V-SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: S-SO 6 till 10 m/s. Regn. Mest god sikt.
Torsdag natt: V-SV 6 till 10 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: V-SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: O-NO 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: V-SV 5 till 9 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag natt: V-SV 7 till 11 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: V-SV 4 till 8 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: S 2 till 6 m/s. God sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 40%
Risk för medelvind över 14 m/s: 5%

Torsdag kväll: SV 6 till 10 m/s. Regn. Mest god sikt.
Torsdag natt: SV 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: SV 4 till 8 m/s. Regnskurar. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: O 5 till 9 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Torsdag kväll: SO 9 till 13 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Torsdag natt: S-SV 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: SO 6 till 10 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Fredag eftermiddag: O 8 till 12 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Torsdag kväll: O-SO 10 till 14 m/s. Regn. Mest måttlig sikt.
Torsdag natt: O 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest måttlig sikt.
Fredag förmiddag: O 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Fredag eftermiddag: O-NO 10 till 14 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Torsdag kväll: O-NO 10 till 14 m/s. Snöblandat regn. Mest måttlig sikt.
Torsdag natt: O-NO 9 till 13 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 10 till 14 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 11 till 15 m/s. Snöblandat regn. Måttlig till dålig sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 9 till 13 m/s. Snöfall. Måttlig till dålig sikt.
Torsdag natt: O-NO 9 till 13 m/s. Snöfall. Måttlig till dålig sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 10 till 14 m/s. Snöbyar. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 9 till 13 m/s. Snöbyar. Mest måttlig sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 6 till 10 m/s. Snöfall. Måttlig till dålig sikt.
Torsdag natt: O-NO 6 till 10 m/s. Snöfall. Måttlig till dålig sikt.
Fredag förmiddag: O-NO 7 till 11 m/s. Snöbyar. Mest måttlig sikt.
Fredag eftermiddag: NO 5 till 9 m/s. Snöbyar. Mest måttlig sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O 2 till 6 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O-NO 3 till 7 m/s. God sikt.
Fredag förmiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: NO 4 till 7 m/s. God sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Torsdag kväll: O-SO 3 till 7 m/s. God sikt.
Torsdag natt: O-NO 4 till 8 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Fredag förmiddag: NO 4 till 8 m/s. God sikt.
Fredag eftermiddag: NO 4 till 7 m/s. God sikt.

Tor-fre 2023-03-30..31
Ett nederbördsområde rör sig in över landets södra del från sydväst. I södra Götaland väntas regn, annars faller nederbörden mestadels som snö.
Ett lågtryck med snöfall ligger över Norrlands norra del, i övriga delar blir det soligt och uppehåll.
På fredag är en vind omkring nord i norra Norrland måttlig, i övrigt svag. I söder är luftströmmen något kraftigare och nordostlig. I norr blir det klart, men Svealand får lokalt snöfall och regn, Götaland får regn.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
söndag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 01:50 Varmast kl. 1:50 AM

Varmast kl. <strong>01:50</strong>

Kallast kl. 01:00 Kallast kl. 1:00 AM

Kallast kl. <strong>01:50</strong>

Blåsigast kl. 01:00 Blåsigast kl. 1:00 AM