Vind Oskarshamn - Utklippan

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: S-SO 9 till 13 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Onsdag natt: S-SO 12 till 16 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Torsdag förmiddag: V 9 till 13 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Torsdag eftermiddag: SV 10 till 14 m/s. God sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S 7 till 11 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S 14 till 18 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Torsdag förmiddag: V 7 till 11 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Torsdag eftermiddag: SV 10 till 14 m/s. God sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SV 14 till 18 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V 7 till 11 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: S-SV 12 till 16 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Onsdag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 9 till 13 m/s. God sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Onsdag kväll: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Onsdag kväll: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 10 till 14 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 12 till 16 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 80%

Onsdag kväll: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 12 till 16 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 12 till 16 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 13 till 17 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Onsdag natt: V-SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Onsdag kväll: S-SV 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: V-SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 14 till 18 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Onsdag kväll: S-SV 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: V-SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 13 till 17 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 15 till 19 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Onsdag kväll: S-SV 14 till 18 m/s. Regn. God till måttlig sikt.
Onsdag natt: V-SV 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 14 till 18 m/s. God sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S-SV 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 12 till 16 m/s. God sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S-SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Onsdag natt: SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 8 till 12 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S-SV 5 till 9 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 7 till 11 m/s. God sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Onsdag kväll: S-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Onsdag natt: S-SV 8 till 12 m/s. God sikt.
Torsdag förmiddag: V-SV 7 till 11 m/s. God sikt.
Torsdag eftermiddag: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.

Ons-tor 2022-10-05..06
Ett lågtryck kommer in över norra Sverige från sydväst. I kväll och i natt väntas det regn i större delen av landet. På torsdagen drar lågtrycket bort österut. Norra Norrland och Götaland får lokalt regn, i övrigt blir det blåsigt och uppehåll.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
fredag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 18:20 Varmast kl. 6:20 PM

Varmast kl. <strong>18:20</strong>

Kallast kl. 18:00 Kallast kl. 6:00 PM

Kallast kl. <strong>18:20</strong>

Blåsigast kl. 18:00 Blåsigast kl. 6:00 PM