Vind Skagsudde - Kuggören

SjöområdenÖversikt
Haparanda – Bjuröklubb

Haparanda – Bjuröklubb

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 60%

Söndag kväll: S 9 till 13 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Söndag natt: S 9 till 13 m/s. Snöfall. God till måttlig sikt.
Måndag förmiddag: N-NV 6 till 10 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: N 11 till 15 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Bjuröklubb – Skagsudde

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Söndag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Söndag natt: SV 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 6 till 10 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: N-NV 10 till 14 m/s. Snöbyar. Mest god sikt.

Skagsudde – Kuggören

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Söndag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag natt: V-SV 8 till 12 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: NV 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Kuggören – Örskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 90%
Risk för medelvind över 14 m/s: 40%

Söndag kväll: S-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V-NV 10 till 14 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.

Örskär – Söderarm

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Söndag kväll: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 11 till 15 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 10 till 14 m/s. God sikt.

Söderarm – Sandhamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Söndag kväll: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 10 till 14 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.

Sandhamn – Landsort

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Söndag kväll: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. God sikt.
Måndag förmiddag: V 11 till 15 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 8 till 12 m/s. God sikt.

Landsort – Häradsskär

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. God sikt.
Måndag förmiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.

Häradsskär – Oskarshamn

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 11 till 15 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.

Oskarshamn – Utklippan

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 15 till 19 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 15 till 19 m/s. God sikt.

Väster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Söndag kväll: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: SV 12 till 16 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 9 till 13 m/s. God sikt.

Öster om Gotland

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 90%

Söndag kväll: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 10 till 14 m/s. God sikt.

Utklippan – Hanö

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 15 till 19 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 13 till 17 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 14 till 18 m/s. God sikt.

Hanö – Sandhammaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 15 till 19 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 12 till 16 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Sandhammaren – Falsterbo

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 12 till 16 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 12 till 16 m/s. God sikt.

Falsterbo – Hallands Väderö

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 9 till 13 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 13 till 17 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V 11 till 15 m/s. Regnskurar. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V 14 till 18 m/s. God sikt.

Hallands Väderö – Nidingen

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Söndag natt: V 13 till 17 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Måndag förmiddag: V 12 till 16 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V-NV 14 till 18 m/s. God sikt.

Nidingen – Måseskar

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 15 till 19 m/s. God sikt.
Söndag natt: V 14 till 18 m/s. Regnskurar. God till måttlig sikt.
Måndag förmiddag: V 14 till 18 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: NV 14 till 18 m/s. God sikt.

Måseskar – Nordkoster

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 15 till 19 m/s. God sikt.
Söndag natt: V 13 till 17 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Måndag förmiddag: V 14 till 18 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: NV 11 till 15 m/s. God sikt.

Vänern

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 16 till 20 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 14 till 18 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V-SV 13 till 17 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: NV 7 till 11 m/s. God sikt.

Vättern

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 11 till 15 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 10 till 14 m/s. Lätt regn. God till måttlig sikt.
Måndag förmiddag: V-SV 9 till 13 m/s. Byar av snöblandat regn. Mest god sikt.
Måndag eftermiddag: V-NV 6 till 10 m/s. God sikt.

Mälaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: SV 6 till 10 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 8 till 12 m/s. God sikt.
Måndag förmiddag: V 6 till 10 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 5 till 9 m/s. God sikt.

Hjälmaren

Risk för medelvind över 10 m/s: 95%
Risk för medelvind över 14 m/s: 95%

Söndag kväll: V-SV 10 till 14 m/s. God sikt.
Söndag natt: V-SV 9 till 13 m/s. Lätt regn. Mest god sikt.
Måndag förmiddag: V-SV 8 till 12 m/s. God sikt.
Måndag eftermiddag: V 5 till 8 m/s. God sikt.

Mån-tis morgon 2023-01-30..31
Ett lågtryckscentrum över Norra Norrland rör sig österut. En nordvästlig vind är måttlig, vid kusten upp till frisk. Norra Norrlands kust får snöfall, Götaland någon regnskur. I övrigt är molnigheten varierande.
I natt klarnar det upp, men det blir fortsatt blåsigt.

Bjuröklubb – Skagsudde
Skagsudde – Kuggören
Kuggören – Örskär
Örskär – Söderarm
Söderarm – Sandhamn
Sandhamn – Landsort
Landsort – Häradsskär
Häradsskär – Oskarshamn
Oskarshamn – Utklippan
Väster om Gotland
Öster om Gotland
Utklippan – Hanö
Hanö – Sandhammaren
Sandhammaren – Falsterbo
Falsterbo – Hallands Väderö
Hallands Väderö – Nidingen
Nidingen – Måseskar
Måseskar – Nordkoster
Vänern
Vättern
Mälaren
Hjälmaren

Mitt väder

Ort
I dag
I morgon
onsdag

Mitt väder: Du kan markera vilken ort du vill använda som hemort, samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser.

Vädret just nu

Varmast kl. 19:00 Varmast kl. 7:00 PM

Varmast kl. <strong>19:00</strong>

Kallast kl. 19:00 Kallast kl. 7:00 PM

Kallast kl. <strong>19:00</strong>

Blåsigast kl. 19:00 Blåsigast kl. 7:00 PM